Michał Parniak-Niedojadło Laureatem Nagrody im. Franka Wilczka

Z przyjemnością informujemy, że dr Michał Parniak-Niedojadło z Centrum Optycznych Technologii Kwantowych został laureatem 2. edycji Nagrody im. Franka Wilczka dla młodych polskich naukowców, którzy dokonali znaczącego odkrycia w fizyce, astronomii lub w dziedzinach im zbliżonych. Dr Michał Parniak-Niedojadło nagrodę otrzymał za pracę zatytułowaną „Opracowywanie nowych platform eksperymentalnych dla badań i technologii kwantowych oraz ich wykorzystanie do demonstracji najnowszych zjawisk i protokołów kwantowych„. Nagroda im. Franka Wilczka została ustanowiona w lutym 2019 roku i przyznawana jest co dwa lata młodym polskim naukowcom. Fundatorem nagrody jest Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Fundacja Kościuszkowska.

Gratulacje!

Więcej informacji

Projekt „Quantum Optical Technologies” (nr umowy MAB/2018/4) jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.