Działanie 1.1. RPO Mazowsze – Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego

Project period: 2014 - 2015
Project funding: RPO WM
Project description:

Projekt polega na wyposażeniu laboratoriów Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego w specjalistyczną aparaturę naukową, niezbędną do prowadzenia badań na rzecz przemysłu i medycyny.

Laboratory of Bioinformatics and Systems Biology
Laboratory of the Molecular Biology of Cancer
Laboratory of Molecular Neurobiology
Laboratory of Human Cancer Genetics
Laboratory of Materials Technology