Działanie 1.1. RPO Mazowsze – Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego

Okres: 2014 - 2015
Finansowanie: RPO WM
Opis:

Projekt polega na wyposażeniu laboratoriów Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego w specjalistyczną aparaturę naukową, niezbędną do prowadzenia badań na rzecz przemysłu i medycyny.

Laboratorium Biologii Molekularnej Nowotworów
Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka
Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów
Laboratorium Neurobiologii Molekularnej
Laboratorium Technologii Materiałowych