Badania

DrukujDrukujPDFPDF

Działalność badawcza CeNT związana jest z:

  • badaniami podstawowymi, stosowanymi i pracami rozwojowymi
  • interdyscyplinarnością
  • wykorzystaniem badań naukowych w programach nauczania
  • stażami podoktorskimi
  • udziałem w międzynarodowych programach badawczych