Projekty

Completed
Tytuł Kierownik projektu Okres Finansowanie
HYDRA. Od wydajnych magazynów wodoru w fazie stałej do nowych wieloskładnikowych i kompozytowych materiałów funkcjinalnych 2015 - 2018 OPUS, NCN
iCell: przetwarzania informacji w organizmach żywych. Rola struktury przestrzennej i hierarchii skal w sterowaniu procesami biofizycznymi w komórce 2015 - 2018 OPUS, NCN
Nukleofilowa kataliza asymetryczna za pomocą N-heterocyklicznych karbenów i fosfin. Nowe reakcje, katalizatory, metody badawcze 2015 - 2018 SONATA, NCN
Charakterystyka struktury i funkcji aparatu fotosyntetycznego z ekstremofilnej czerwonej mikroalgi Cyanidioschyzon merolae Joanna Kargul, dr hab., prof. UW 2015 - 2018 OPUS, NCN
Rola mikroRNA-132 w regulacji plastyczności strukturalnej kolców dendrytycznych Magdalena Dziembowska, dr hab. 2015 - 2018 OPUS, NCN
Hi-REX. Wysoce reaktywne sole oksonanionów żelaza, miedzi i kobaltu i anionów słabo koordynujących jako związki aktywujące lekkie węglowodory nasycone Przemysław Malinowski, dr 2015 - 2018 SONATA, NCN
Wpływ zwiększonej ekspresji kinazy MLK4 na rozwój raka piersi Anna Marusiak, dr 2015 - 2018 FUGA, NCN
Wąskopasmowe nanostruktury fotoniczne dla selektywnej, wczesnej diagnostyki nowotworowej Dorota Pawlak 2015 - 2018 Era.Net RUS Plus – INNOVATION, NCBiR
Identyfikacja i całościowa klasyfikacja nukleaz, w tym nukleaz ludzkich Krzysztof Ginalski, dr hab., prof. UW 2015 - 2018 OPUS, NCN
Opracowanie odnawialnej metody otrzymywania amoniaku z azotu atmosferycznego 2016 - 2018 Mobilność Plus, MNiSW