Laboratorium Urządzeń Kwantowo-Optycznych

Laboratorium Urządzeń Kwantowo-Optycznych (LUKO) bada podstawy i zastosowania urządzeń optycznych działających w reżimie kwantowym. Skupiamy się na systemach obrazowania, w których wykorzystujemy kwantową teorię informacji do udoskonalania klasycznych systemów obrazowania i pracujemy nad budową nowych mikroskopów, które będą wykorzystywały pełną informację kwantową obecną w polu optycznym. Badamy również kwantowe, nieliniowe procesy zachodzące w ośrodkach atomowych, aby wdrożyć kwantowe przetwarzanie obrazów na poziomie pojedynczych fotonów. W tym celu staramy się wykorzystać atomy rydbergowskie, które mogą pośredniczyć w oddziaływaniach między fotonami. Wreszcie, wykorzystujemy również ośrodki atomowe do badania obrazowania w dziedzinie czasu i częstości.

dr Michał Parniak-Niedojadło
e-mail: m.parniak@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 43786
pokój: 00.51

 

https://scholar.google.pl/citations?user=15TPqUsAAAAJ


Tytuł Kierownik projektu Okres Finansowanie
Lokalizacja pojedynczych fotonów w czasie rzeczywistym Michał Lipka 2019 - 2023 Diamentowy Grant, MNiSW
Rozwój technik obrazowania kwantowego w systemach optycznych i atomowych Michał Parniak-Niedojadło 2018 - 2020 PRELUDIUM 13, NCN
Massively-multiplexed generation of Bell-type entanglement using a quantum memory
Lipka, M., Mazelanik, M., Leszczyński, A., Wasilewski, W., & Parniak, M.
Communications Physics, 4(1), 1-10
High-frequency broadband laser phase noise cancellation using a delay line
Parniak, M., Galinskiy, I., Zwettler, T., & Polzik, E. S.
Optics Express, 29(5), 6935-6946
Resolution limits of spatial mode demultiplexing with noisy detection. 
Len, Y. L., Datta, C., Parniak, M., & Banaszek, K.
International Journal of Quantum Information, 18(01):1941015.
Temporal imaging for ultra-narrowband few-photon states of light
Mazelanik, M., Leszczyński, A., Lipka, M., Parniak, M., and Wasilewski, W.
 Optica, 7(3):203–208
Spatial spin-wave modulator for quantum memory assisted adaptive measurements
Lipka, M., Leszczyński, A., Mazelanik, M., Parniak, M., & Wasilewski, W.
Physical Review Applied, 11(3):034049
Superradiant parametric conversion of spin waves
Mazelanik, M., Leszczyński, A., Lipka, M., Wasilewski, W., and Parniak, M.
Physical Review A, 100(5):053850.
Coherent spin-wave processor of stored optical pulses
Mazelanik, M., Parniak, M., Leszczyński, A., Lipka, M., & Wasilewski, W.
npj Quantum Information, 5:22
Quantum optics of spin waves through ac stark modulation.
Parniak, M., Mazelanik, M., Leszczyński, A., Lipka, M., Dąbrowski, M. & Wasilewski, W.
Physical Review Letters, 122(6):063604.
Certification of high-dimensional entanglement and Einstein-Podolsky-Rosen steering with cold atomic quantum memory
Dąbrowski, M., Mazelanik, M., Parniak, M., Leszczyński, A., Lipka, M., & Wasilewski, W.
Physical Review A, 98(4):042126
Beating the rayleigh limit using two-photon interference
Parniak, M., Borówka, S., Boroszko, K., Wasilewski, W., Banaszek, K., & Demkowicz-Dobrzański, R.
Physical Review Letters, 121:250503
Aktualnie brak nowych ofert pracy