Laboratorium Biologii Molekularnej Nowotworów

Przejście guza ze stanu pierwotnego do opornego na leczenie stanu z przerzutami jest najczęstszą przyczyną zgonu pacjentów z chorobą nowotworową. Nadal pozostaje niewyjaśnione dlaczego niektóre komórki w nowotworze są bardziej oporne na leczenie lub wykazują zwiększone właściwości do inwazji i tworzenia przerzutów. Model nowotworowych komórek macierzystych sugeruje fenotypowe i funkcjonalne zróżnicowanie wśród komórek nowotworowych.

Dlatego celem naszego laboratorium jest zrozumienie na poziomie molekularnym ścieżek sygnałowych i molekuł, które regulują heterogenność komórek nowotworowych i związaną z tym oporność na ich leczenie i rozwój przerzutów. Jesteśmy również zainteresowani jaką rolę w rozwoju przerzutów i oporności na leczenie odgrywają stromalne komórki bezpośrednio otaczające nowotwór. W naszym podejściu eksperymentalnym wykorzystujemy połączenie narzędzi biologii molekularnej, mysich modeli nowotworowych, genomiki funkcjonalnej i technik obrazowania in vivo.

dr Agnieszka Kobielak
e-mail: a.kobielak@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 43735


GRP78 haploinsufficiency suppresses acinar-to-ductal metaplasia, signaling, and mutant Kras-driven pancreatic tumorigenesis in mice.
Shen, J., Ha, D.P., Zhu, G., Rangel, D.F., Kobielak, A., Gill, P.S., Groshen, S., Dubeau, L. and Lee, A.S., (2017)
Proceedings of the National Academy of Sciences, 201616060.
Lgr5 marks neural crest derived multipotent oral stromal stem cells.
Boddupally, K., Wang, G., Chen, Y., & Kobielak, A. (2016)
Stem cells, 34(3), 720-731.
Junctions and inflammation in the skin.
Kobielak, A., & Boddupally, K. (2014).
Cell communication & adhesion, 21(3), 141-147.
Defining the slow cycling stem cells of minor salivary glands: role in gland regeneration and tumor formation.
Zhang H., Boddupally K., Kandyba E., Kobielak K., Chen Y., Zu S., Krishnan R., Sinha U., Kobielak A. , (2014)
Stem Cells. 32(8):2267-77
Aktualnie brak nowych ofert pracy