Walidacja i wdrożenie do praktyki lekarskiej testu diagnostycznego opartego o technikę sekwencjonowania genomowego wykrywającego dziedziczne postacie raka jelita grubego

Project Leader: Project period: 2015 - 2016
Project funding: IMPULS, FNP