Nowoczesne materiały funkcjionalne oparte o lantanowce i bor

Project Leader: Project period: 2014 - 2018
Project funding: Diamentowy Grant, MNiSW