Nowoczesne materiały funkcjionalne oparte o lantanowce i bor

Kierownik projektu: Wojciech Wegner, mgr Okres: 2014 - 2018
Finansowanie: Diamentowy Grant, MNiSW