Innowacyjny preparat przeciwko rakowi wątrobokomórkowemu (HCC)

Project Leader: Project period: 2012 - 2015
Project funding: PBS, NCBiR