Innowacyjny preparat przeciwko rakowi wątrobokomórkowemu (HCC)

Kierownik projektu: Okres: 2012 - 2015
Finansowanie: PBS, NCBiR