Białko z węzłem jako węzeł gordyjski

Project Leader: Project period: 2014 - 2015
Project funding: INTER, FNP