Białko z węzłem jako węzeł gordyjski

Kierownik projektu: Okres: 2014 - 2015
Finansowanie: INTER, FNP