AgCeNT: nowe unikatowe materiały magnetyczne i elektronowe oparte o związki dwuwartościowego srebra

Project Leader: Project period: 2011 - 2015
Project funding: OPUS, NCN