AgCeNT: nowe unikatowe materiały magnetyczne i elektronowe oparte o związki dwuwartościowego srebra

Kierownik projektu: Okres: 2011 - 2015
Finansowanie: OPUS, NCN