Quantum Optical Devices Lab (QODL)

Laboratorium urządzeń optycznych kwantowych bada podstawy i zastosowania urządzeń optycznych działających w reżimie kwantowym. Skupiamy się na systemach obrazowania, w których wykorzystujemy teorię informacji kwantowej do ulepszania klasycznych systemów obrazowania i pracujemy nad stworzeniem nowych mikroskopów, które będą wykorzystywać pełną informację kwantową obecną w polu optycznym. Badamy również kwantowe nieliniowe procesy zachodzące w ośrodkach atomowych, aby zaimplementować kwantowe przetwarzanie obrazu na poziomie pojedynczych fotonów. W tym celu staramy się wykorzystać gigantyczne atomy Rydberga, które mogą pośredniczyć w interakcjach między fotonami. Wreszcie, wykorzystujemy również media atomowe do eksploracji obrazowania w dziedzinie czasu i częstotliwości.

Michał Parniak-Niedojadło, PhD
email: m.parniak@cent.uw.edu.pl
phone: +48 22 55 43786
room: 00.51

Dr Michał Parniak-Niedojadło is a junior group leader in the Centre for Quantum Optical Technologies QOT. His research interests cover a range of topics in quantum optics, such as single photon detection, optical quantum information processing and communication, atomic ensembles, nonlinear optics and quantum optomechanics. Within QOT he develops experimental implementations of quantum protocols designed by the theory groups, and maintains close experimental collaboration with prof. Wojciech Wasilewski (QOT) and prof. Eugene Polzik (Niels Bohr Institute, University of Copenhagen).

 

https://scholar.google.pl/citations?user=15TPqUsAAAAJ


Resolution limits of spatial mode demultiplexing with noisy detection. 
Len, Y. L., Datta, C., Parniak, M., and Banaszek, K.
International Journal of Quantum Information, 18(01):1941015.
Temporal imaging for ultra-narrowband few-photon states of light.
Mazelanik, M., Leszczyński, A., Lipka, M., Parniak, M., and Wasilewski, W.
 Optica, 7(3):203–208.
Spatial spin-wave modulator for quantum memory assisted adaptive measurements.
Lipka, M., Leszczyński, A., Mazelanik, M., Parniak, M., and Wasilewski, W.
Physical Review Applied, 11(3):034049.
Superradiant parametric conversion of spin waves. 
Mazelanik, M., Leszczyński, A., Lipka, M., Wasilewski, W., and Parniak, M.
Physical Review A, 100(5):053850.
Coherent spin-wave processor of stored optical pulses.
Mazelanik, M., Parniak, M., Leszczyński, A., Lipka, M., and Wasilewski, W.
npj Quantum Information, 5:22.
Quantum optics of spin waves through ac stark modulation.
Parniak, M., Mazelanik, M., Leszczyński, A., Lipka, M., Dąbrowski, M., and Wasilewski, W.
Physical Review Letters, 122(6):063604.
Certification of high-dimensional entanglement and Einstein-Podolsky-Rosen steering with cold atomic quantum memory.
Dąbrowski, M., Mazelanik, M., Parniak, M., Leszczyński, A., Lipka, M., and Wasilewski, W.
Physical Review A, 98(4):042126.
Beating the rayleigh limit using two-photon interference. 
Parniak, M., Borówka, S., Boroszko, K., Wasilewski, W., Banaszek, K., and Demkowicz-Dobrzański, R.
Physical Review Letters, 121:250503.
There are currently no open positions