Adjunct (CeNT-6-2022)

Field: Physics

Results of the competition:

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Zgodnie z artykułem 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz. U. z 2021 r., poz. 478)

Warszawa, 28/04/2022

Instytucja: Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
Konkurs na stanowisko: Adiunkt w Laboratorium Kwantowych Zasobów i Informacji, kierowanym przez dra Alexandra Streltsov’a funkcjonującego w ramach projektu „Quantum Optical Technologies” realizowanego w Centrum Optycznych Technologii Kwantowych, jednostce Międzynarodowej Agendy Badawczej.

Numer konkursu: CeNT-6-2022
Data ogłoszenia konkursu: 22/02/2022
Termin składania zgłoszeń: 25/03/2022
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31/03/2022
Liczba nadesłanych zgłoszeń: 4
Kandydat rekomendowany: Marco Fellous-Asiani

Uzasadnienie:

Wybrany kandydat spełnił kryteria formalne zawarte w treści ogłoszenia oraz posiada najlepsze osiągnięcia naukowe i doświadczenie badawcze w dziedzinach odpowiadających tematyce projektu oraz wykształcenie z zakresu potrzebnego do pracy w projekcie.Description:

Director of Centre of New Technologies of the University of Warsaw, with the approval from the Rector of the University of Warsaw, announces opening of the position of Adjunct (Post-doc) in the group of researchers in the Quantum Resources and Information Laboratory Centre for Quantum Optical Technologies, Centre of New Technologies, University of Warsaw.

Project title: Quantum Optical Technologies Project is carried out within the International Research Agenda Programme of the Foundation for Polish Science

Project leader: Professor Konrad Banaszek

Competition number: CeNT-6-2022

For more details about the competition, please visit the website of the University of Warsaw.Deadline: 25/03/2022

Tags: Theoretical quantum optics and quantum information science. Fundamental properties of quantum systems and their applications in quantum technologies.