Wpływ zwiększonej ekspresji kinazy MLK4 na rozwój raka piersi

Project Leader: Anna Marusiak Project period: 2015 - 2018
Project funding: FUGA, NCN