Strukturalna i funkcjonalna charakterystyka domen białkowych kodowanych przez grzybowe transpozony

Project Leader: Anna Muszewska, dr Project period: 2012 - 2014
Project funding: IUVENTUS PLUS, MNiSW