Specyfikacja neuronów wzgórza u morfantów lef1 i tcf7l2 danio pręgowanego (Danio rerio)

Project Leader: Nikola Brożko, mgr inż. Project period: 2014 - 2017
Project funding: PRELUDIUM, NCN