Ocena potencjału przeciwnowotworowego białka stymulującego geny dla interferonów (STING) – białka adaptorowego uczestniczącego w indukcji nieswoistej odpowiedzi immunologicznej

Project Leader: Project period: 2016 - 2017
Project funding: PRELUDIUM, NCN