Konstrukcja biohybrydowych fotoelektrod grafenowych dla fotoogniw paliwowych – GraphESol

Project Leader: Joanna Kargul, dr hab., prof. UW Project period: 2016 - 2018
Project funding: współpraca dwustronna Polsko-Turecka, NCBiR