Komputerowe modelowanie dyfuzji w układach makromolekularnych

Project Leader: Maciej Długosz, dr hab. Project period: 2011 - 2014
Project funding: projekt badawczy, NCN