Identyfikacja i całościowa klasyfikacja nukleaz, w tym nukleaz ludzkich

Project Leader: Project period: 2015 - 2018
Project funding: OPUS, NCN