Hi-REX. Wysoce reaktywne sole oksonanionów żelaza, miedzi i kobaltu i anionów słabo koordynujących jako związki aktywujące lekkie węglowodory nasycone

Project Leader: Project period: 2015 - 2018
Project funding: SONATA, NCN