Efekty hydratacyjne w kinazach białkowych.

Project Leader: Piotr Setny, dr Project period: 2014 - 2017
Project funding: SONATA, NCN