Cykl filmów popularno-naukowych NauTech

Project Leader: Maciej Jasiński, mgr Project period: 2014 - 2015
Project funding: ENGAGE, FNP