Charakterystyka struktury i funkcji aparatu fotosyntetycznego z ekstremofilnej czerwonej mikroalgi Cyanidioschyzon merolae

Project Leader: Project period: 2015 - 2018
Project funding: OPUS, NCN