Rozstrzygnięcie konkursów NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów Preludium, Opus i Sonata. Wśród wyróżnionych projektów, siedem będzie realizowanych w CeNT.

Projekty, które uzyskały finasowanie NCN:

  • Chemicznie modyfikowane mRNA do badań procesów komórkowych i zastosowań terapeutycznych, Opus, dr hab. Jacek Jemielity
  • Rola Tmcc2 w rozwoju i prawidłowym funkcjonowaniu receptorowych komórek włoskowatych ucha wewnętrznego, Opus NCN, dr Piotr Kaźmierczak
  • Kojarzenia poza-partnerskie u sikor w antroocenie: od życia w puszczy do życia w mieście, Opus, dr hab. Marta Szulkin
  • Hi-Ox: Podróż do rdzenia atomu – przełamywanie barier dostępnych stopni utlenienia atomów metali, Opus, dr Paweł Szarek
  • Badanie własności dynamicznych i fizyko-chemicznych reduktazy pterydynowej 1 ludzkich pasożytów z rodziny świdrowców oraz oddziaływań z substratami i lekami z wykorzystaniem metod modelowania molekularnego, Sonata, dr Joanna Panecka
  • Wysokociśnieniowa synteza i charakterystyka związków chemicznych zawierających bor, wodór oraz wybrane pierwiastki grup głównych, Sonata, dr Tomasz Jaroń
  • Ocena potencjału przeciwnowotworowego modulacji metabolizmu glutaminy w szpiczaku wrażliwym oraz opornym na chemioterapię, Preludium, mgr Monika Prełowska
Gratulujemy!