Profesor Magda Konarska członkiem EMBO

Profesor Magda Konarska dołączyła do członków prestiżowej Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO). Otrzymanie członkostwa w EMBO to wyraz uznania dla naukowych osiągnieć prof. Konarskiej, która od dwóch lat kieruje Laboratorium Biologii RNA w Centrum Nowych Technologii UW. Wcześniej, przez ponad 20 lat pracowała na Uniwersytecie Rockefellera w Nowym Jorku. Jest współautorką projektu ReMedy, który w maju tego roku otrzymał dofinansowanie w konkursie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na utworzenie Międzynarodowych Agend Badawczych.

Gratulujemy!

 

Więcej informacji na stronach:

http://www.uw.edu.pl/prof-magda-konarska-czlonkiem-embo/

http://embo.org/news/press-releases/2017/embo-welcomes-65-new-members