Prestiżowy grant MAB będzie realizowany w CeNT UW

Prestiżowy grant w ramach programu “Międzynarodowe Agendy Badawcze”, przyznawany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, będzie realizowany w CeNT UW we współpracy z partnerem zagranicznym – Uniwersytetem Medycznym w Getyndze (UMG). Dzięki pozyskanym środkom w CeNT UW powstanie ReMedy – międzynarodowy ośrodek skupiający  siedem  zespołów badawczych, skoncentrowanych na poznawaniu adaptacyjnych mechanizmów komórkowych uruchamianych w odpowiedzi na stres. W wielu sytuacjach stres  niekorzystnie wpływa na  funkcjonalność  komórek, w efekcie prowadząc do choroby całego organizmu. Znajomość mechanizmów, które zmieniają komórki, to pierwszy krok w kierunku opracowania terapii i leków odwracających niekorzystne zmiany.

 

Dzięki pozyskanym środkom, obok realizacji fascynującego programu badawczego, zacieśnienia współpracy z naszym partnerem naukowym Peterem Rehlingiem z Uniwersytetu Medycznego w Getyndze, mamy nadzieję, że wyniki naszych badań okażą się interesujące dla firm z sektora medyczno – biotechnologicznego i staną się podstawą wdrożeń nowych metod terapeutycznych.

Program, który stworzyliśmy, to wynik pracy zespołowej.  W tym miejscu serdecznie chciałybyśmy serdecznie podziękować dr Iwonie Cymerman, dr Agacie Sulej, Rochowi Grabowskiemu, Ewie Jabłonce-Gronowskiej, Marysi Łepkowskiej, oraz pracownikom CeNT, dzięki którym zaprezentowany został potencjał CeNT i otwartość na poszerzenie tematyki badawczej naszej instytucji.

 

Agnieszka Chacińska oraz Magda Konarska