Dr hab. Dariusz Plewczyński i dr hab. Dorota Pawlak laureatami programu TEAM FNP

Dr hab. Dorota Pawlak oraz dr hab. Dariusz Plewczyński z  Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego znaleźli się w gronie laureatów programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Na prowadzenie badań, których celem jest zbadanie relacji pomiędzy strukturą trójwymiarową genomu a występowaniem i charakterem zmian sekwencji jednowymiarowej ludzkiej nici DNA, prof. Plewczyński otrzymał prawie 3,5 mln złotych. Zespół prof. Plewczyńskiego chce stworzyć algorytm komputerowy, który w przyszłości, w ramach procedur medycyny spersonalizowanej, będzie mógł być powszechnie wykorzystywany w gabinetach diagnostycznych.

 

Celem projektu prof. Pawlak jest utworzenie zespołu młodych naukowców zaangażowanych w prace nad nowymi materiałami o szczególnych właściwościach optycznych dla zastosowań w dziedzinach takich, jak optyka, optoelektronika, fotowoltaika i medycyna. Badania będą prowadzone w obszarze interdyscyplinarnym łączącym metody wzrostu kryształów z nowymi koncepcjami materiałów fotonicznych, a także będą się odbywać przy użyciu unikatowej na skalę kraju, a w niektórych przypadkach na skalę światową aparatury badawczej znajdującej się w Laboratorium Technologii Materiałowych Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Gratulujemy!
Więcej informacji na stronie:  http://www.fnp.org.pl/ponad-72-mln-zlotych-od-fnp-na-przelomowe-badania/