Zielone katalizatory dla zrównoważonej produkcji w przemyśle chemicznym, agrochemicznym i farmaceutycznym

Kierownik projektu: Okres: 2012 - 2015
Finansowanie: Projekt Polsko-Singapurski, NCBiR