Wykorzystanie potencjału regenaracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych EXPLORE ME

Kierownik projektu: Okres: 2016 - 2018
Finansowanie: STRATEGMED, NCBiR