Zależność między procesem translacji a dysfunkcją mitochondriów podczas stresu komórkowego

Kierownik projektu: dr Urszula Nowicka Okres: 2017 - 2019
Finansowanie: HOMING, FNP
Opis:

Do prawidłowego funkcjonowania komórek budujących nasz organizm niezbędne jest zbalansowane działanie wszystkich procesów biologicznych, które się w nich odbywają. Za regulowanie i kontrolę tych procesów odpowiadają określone białka. Produkcja białek, nazywana translacją, maleje podczas starzenia się organizmu, ale także pod wpływem tzw. stresu komórkowego, czyli sytuacji, gdy na komórkę działają różne niekorzystne czynniki. Te same czynniki mogą powodować także zaburzenia w pracy mitochondriów, często nazywanych „elektrowniami komórkowymi”. ,,Wiedza na temat współzależności dwóch tak ważnych dla komórki procesów, jak działanie mitochondriów i synteza białek, jest ograniczona, dlatego celem projektu jest zbadanie i zrozumienie zależności pomiędzy tymi zjawiskami. Przez wiele lat prowadzone były badania indywidualnie skupiające się na zrozumieniu mechanizmu produkcji białek, bądź poświęcone działaniu mitochondriów. Naszym zamiarem jest całościowe spojrzenie na mechanizmy zachodzące w komórce oraz ich współzależność. Aby to zrobić, konieczne będzie sięgnięcie po najnowszą wiedzę i techniki laboratoryjne. Między innymi zastosujemy nowoczesną metodę pozwalającą na dokładne określenie, jakiego rodzaju białka są syntetyzowane w warunkach stresu mitochondrialnego.

Laboratorium Biogenezy Mitochondriów