Szacowanie przestrzennego zróżnicowania wilgotności gleby pola uprawnego przy pomocy zintegrowanych obserwacji satelitarnych sensorami radarowymi (Sentinel-1) i optycznymi (Sentinel-2). Walidacja metody w terenie, w okresie od żniw do końca sezonu, jako podstawa implementacji w serwisie SatAgro (SatAgro Sp. z o. o.) oraz prototypie precyzyjnego systemu nawadniania (Primaris Sp. z o.o. Sp. k.)

Kierownik projektu: dr Przemysław Żelazowski Okres: 2019 - 2019
Finansowanie: UOTT UW
Opis:

Projekt dofinansowany w 2018 r. przez Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii. Celem projektu jest opracowanie efektywnej metody obliczania bilansu wodnego i stresu wodnego z wykorzystaniem nowo dostępnych danych radaru satelitarnego (Sentinel-1). Wyniki zostaną opublikowane, a także licencjonowane firmie SatAgro sp. z o. o.

Laboratorium Teledetekcji i Modelowania Środowiska