Wykorzystanie technologii rolnictwa precyzyjnego do oddzielenia w warunkach polowych ziarna pszenicy zanieczyszczonego mykotoksynami

Kierownik projektu: Przemysław Żelazowski Okres: 2018 - 2018
Finansowanie: EIT FOOD
Opis:

Projekt współfinansowany (75 %) w 2018 r. przez FOOD EIT. Celem projektu jest opracowanie skutecznej i nieinwazyjnej metody oznaczania stężeń mykotoksyn związanych z zakażeniem grzybami Fusarium na polach pszenicy. Wydział Geografii i Badań Regionalnych, zaproszony do wzięcia udziału w eksperymencie, jest odpowiedzialny za dane ze spektrometrów terenowych.

Laboratorium Teledetekcji i Modelowania Środowiska