Rola rzęski pierwotnej w aktywacji czynników transkrypcyjnych Gli w sygnalizacji Hedgehog

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Niewiadomski Okres: 2015 - 2020
Finansowanie: SONATA BIS 4, NCN
Opis:

Sygnalizacja Hedgehog (Hh) bierze udział w rozwoju embrionalnym i regeneracji tkanek, a jej deregulacja często prowadzi do wad rozwoju oraz raka. Ostatnim etapem kaskady sygnalizacyjnej Hh jest aktywacja czynników transkrypcyjnych Gli. Pomimo wielu badań, umotywowanych ważną rolą białek Gli w rozwoju i nowotworzeniu, mechanizm aktywacji tych białek pozostaje nieznany. Jednym z intrygujących aspektów aktywacji białek Gli jest fakt, że wymaga ona rzęski pierwotnej, mikroskopijnej wypustki obecnej na powierzchni większości komórek u ssaków. Celem tego projektu jest wyjaśnienie molekularnego mechanizmu aktywacji białek Gli ze szczególnym uwzględnieniem roli rzęsek pierwotnych w tym procesie.

W szczególności, będziemy poszukiwać odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakie modyfikacje potranslacyjne są obecne w aktywnych formach białek Gli?
2. Jaka sekwencja aminokwasowa w obrębie białek Gli umożliwia ich transport do rzęsek?
3. Czy aktywowane białka Gli współtworzą kompleksy z innymi białkami wewnątrz rzęsek, i jaka jest funkcja tych kompleksów?

Laboratorium Sygnalizacji Molekularnej i Komórkowej