Rola oddziaływań niekowalencyjnych w organizacji układów supramolekularnych i fenomen transformacji strukturalnych w monokryształach

Kierownik projektu: dr Liliana Dobrzańska Okres: 2015 - 2018
Finansowanie: SONATA BIS, NCN
Laboratorium Inżynierii Krystalicznej