Projektowanie nowych struktur białkowych o ściśle określonych właściwościach z wykorzystaniem modeli parametrycznych

Kierownik projektu: dr Stanisław Dunin-Horkawicz Okres: 2016 - 2019
Finansowanie: SONATA BIS, NCN