Projekty

Completed
Tytuł Kierownik projektu Okres Finansowanie
Aktywacja cząsteczki CO2 w procesach elektro- fotochemicznych w kierunku fotoindukowanej konwersji do węglowodorów oraz lekkich alkoholi 2016 - 2018 OPUS, NCN
Globalne badanie podwójnych pęknięć DNA w genomie Saccharomyces cerevisiae 2016 - 2018 SONATA, NCN
Czasorozdzielcza N-wymiarowa spektroskopia dla monitorowania procesów fizycznych i chemicznych 2016 - 2018 OPUS, NCN
Badanie heterogenności i plastyczności macierzystych komórek rakowych i ich roli w progresji nowotworów głowy i szyi Agnieszka Kobielak, dr 2016 - 2018 OPUS, NCN
Nowe analogi nukleotydów zawierające triazol w obrębie mostka oligofosforanowego jako mimiki końca 5′ mRNA – synteza, właściwości i wbudowywanie do mRNA na końcu 5′ Sylwia Walczak, mgr 2016 - 2018 PRELUDIUM, NCN
Konstrukcja biohybrydowych fotoelektrod grafenowych dla fotoogniw paliwowych – GraphESol Joanna Kargul, dr hab., prof. UW 2016 - 2018 współpraca dwustronna Polsko-Turecka, NCBiR
Trace metal effects on wild great tit Parus major oxidative stress and fitness in a gradient of urbanisation 2016 - 2018 POLONEZ, NCN
Towards an efficient design of biosensors: an investigation of the interplay between light harvesting proteins and graphene 2016 - 2018 POLONEZ, NCN
Badanie własności dynamicznych i fizyko-chemicznych reduktazy pterydynowej 1 ludzkich pasożytów z rodziny świdrowców oraz oddziaływań z substratami i lekami z wykorzystaniem metod modelowania molekularnego dr Joanna Panecka 2017 - 2018 SONATA, NCN
Ocena potencjału przeciwnowotworowego modulacji metabolizmu glutaminy w szpiczaku wrażliwym oraz opornym na chemioterapię 2017 - 2018 PRELUDIUM, NCN