Opracowanie odnawialnej metody otrzymywania amoniaku z azotu atmosferycznego

Kierownik projektu: Okres: 2016 - 2018
Finansowanie: Mobilność Plus, MNiSW
Karol Fijałkowski