Ocena potencjału przeciwnowotworowego modulacji metabolizmu glutaminy w szpiczaku wrażliwym oraz opornym na chemioterapię

Kierownik projektu: Okres: 2017 - 2018
Finansowanie: PRELUDIUM, NCN
Laboratorium Medycyny Doświadczalnej