Obliczenia kwantowomechaniczne czasteczek zawierających ciężkie atomy w rzeczywistych otoczeniach

Kierownik projektu: dr Małgorzata Olejniczak Okres: 2017 - 2020
Finansowanie: SONATA, NCN