Nowe selektywne inhibitory białek zależnych od kapu: synteza, dostarczanie i charakteryzacja

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Jemielity Okres: 2017 - 2022
Finansowanie: TEAM, FNP
Opis:

Budżet: 6 500 000 PLN
Wkład UE: 5 525 000 PLN

Głównym celem projektu jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych w jednostkach naukowych, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem zagranicznego partnera naukowego. Projekt umożliwia osobom rozpoczynającym karierę naukową zdobycie doświadczenia w prowadzeniu prac B+R w czasie realizacji badań naukowych, które są przełomowe w skali międzynarodowej i mają duże znaczenia dla gospodarki i społeczeństwa.

W naszych badaniach koncentrujemy się na analogach kapu chemicznie syntetyzowanych w laboratorium. Stanowią one cenne narzędzia w badaniach procesów komórkowych związanych z metabolizmem RNA i mogą stanowić podstawę do opracowania nowych terapii przeciwnowotworowych, przeciwwirusowych czy terapii chorób związanych z zanikiem mięśni. Zanim jednak będzie to możliwe, pozostaje kilka problemów do rozwiązania, takich jak: selektywność działania analogów kapu, ich dostarczanie do komórek oraz trwałość. Celem obecnego projektu jest przezwyciężenie tych ograniczeń.

Planowane efekty to rozwiązanie problemów badawczych w trzech obszarach: pierwszym obszarem prac badawczych jest selektywność analogów kapu.  Kolejny problem do rozwiązania to skuteczne dostarczanie zsyntetyzowanych w laboratorium analogów kapu do komórki. Nukleotydy (do których należą analogi kapu), ze względu na obecność ujemnie naładowanych reszt fosforanowych, nie są bowiem zdolne do samodzielnego wnikania do komórek. Ostatnią kwestią, która będzie testowana jest trwałość analogów kapu.

Laboratorium Chemii Biologicznej