Nowe selektywne inhibitory białek zależnych od kapu: synteza, dostarczanie i charakteryzacja

Kierownik projektu: dr hab. Jacek Jemielity , Prof. UW Okres: 2017 - 2020
Finansowanie: TEAM, FNP
Opis:

W naszych badaniach koncentrujemy się na analogach kapu chemicznie syntetyzowanych w laboratorium. Stanowią one cenne narzędzia w badaniach procesów komórkowych związanych z metabolizmem RNA i mogą stanowić podstawę do opracowania nowych terapii przeciwnowotworowych, przeciwwirusowych czy terapii chorób związanych z zanikiem mięśni. Zanim jednak będzie to możliwe, pozostaje kilka problemów do rozwiązania, takich jak: selektywność działania analogów kapu, ich dostarczanie do komórek oraz trwałość. Celem obecnego projektu jest przezwyciężenie tych ograniczeń.

Pierwszym obszarem prac badawczych jest selektywność analogów kapu.  Kolejny problem do rozwiązania to skuteczne dostarczanie zsyntetyzowanych w laboratorium analogów kapu do komórki. Nukleotydy (do których należą analogi kapu), ze względu na obecność ujemnie naładowanych reszt fosforanowych, nie są bowiem zdolne do samodzielnego wnikania do komórek. Ostatnią kwestią, która będzie testowana jest trwałość analogów kapu.

Laboratorium Chemii Bioorganicznej