Nowe reagenty i metody w syntezie modyfikowanych nukleotydów oraz ich wykorzystanie do otrzymywania narzędzi biochemicznych i nukleotydów o dużym potencjale terapeutycznym

Kierownik projektu: Okres: 2013 - 2018
Finansowanie: SONATA BIS, NCN