Nowatorska metoda wielkoskalowych badań populacyjnych – weryfikacja i walidacja koncepcji

Kierownik projektu: Okres: 2016 - 2019
Finansowanie: TEAM, FNP
Opis:

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiej metody pozwalającej na znaczącą redukcję kosztów badania genetycznego, co w konsekwencji umożliwi prowadzenie przesiewowych badań populacyjnych w kierunku licznych chorób, w tym nowotworów dziedzicznych. Efektem wdrożenia projektu będzie przedstawienie uczestnikom programu zalecanych działań ochronnych (mammografia, USG etc.) zgodnie z ich własnym ryzykiem zachorowania, co można określić na podstawie danych klinicznych i badań genetycznych. Obecnie zalecane działania profilaktyczne nie uwzględniają osobistej sytuacji konkretnego pacjenta np. obciążenia rodzinnego chorobą nowotworową. Stratyfikacja populacji zgodnie z ryzykiem kliniczno-genetycznym pozwoli na skuteczniejszą profilaktykę, również dla osób, które dzisiaj umierają przed osiągnięciem wieku, w którym typowo rozpoczynamy profilaktykę.

Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka