Nowa rola KAEA, silnie konserwowanej kompleksu podjednostkiKEOPS/EKC, u modelowego grzyba strzepkowego Aspergillus nidulans

Kierownik projektu: Mgr Joanna Gawlik Okres: 2017 - 2021
Finansowanie: PRELUDIUM 12, NCN
Opis:

Niektóre białka bada się od wielu lat, a ich funkcja wydaje się być dobrze poznana. Jednak czasem przy wykorzystaniu nowych technologii i strategii badawczej okazuje się, że białka te okazują się być wielofunkcyjne. Takim białkiem wydaje się być podjednostka kompleksu KEOPS/EKC, Kae1p. Kae1p uczestniczy przede wszystkim w specyficznej, silnie konserwowanej ewolucyjnie modyfikacji tRNA, która zapewnia bezbłędną translację. Modyfikacja ta występuje w prawie wszystkich istniejących organizmach. Wielu badaczy przypuszcza jednak, że Kae1p pełni jeszcze dodatkowe funkcje. Obserwacje te pokrywają się z wynikami naszych badań wstępnych, według których Kae1p uczestniczy w transkrypcji. Celem niniejszego projektu jest potwierdzenie hipotezy o udziale Kae1p w procesie transkrypcji u organizmu modelowego, grzyba strzępkowego Aspergillus nidulans, poprzez zidentyfikowanie obszarów chromatyny, z którymi bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje to białko, z wykorzystaniem eksperymentu typu ChIP-seq (ang. Chromatin immunoprecipitation sequencing).

Projekt ma istotne znaczenie poznawcze również dlatego, że A. nidulans jest ważnym organizmem modelowym do badania regulacji metabolizmu ze względu na dużą rolę grzybów strzępkowych w przemyśle biotechnologicznym, produkcji żywności i dla zdrowia człowieka.

Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej