NFO: trójfluorek azotu jako utleniacz w wysokich ciśnieniach

Kierownik projektu: Okres: 2015 - 2017
Finansowanie: SONATA, NCN